نقاط جی پی اس

پیشنهاد ما برای صعود به سماموس از مسیر سبز می باشد

ولی برای آشنایی همنوردان با سایر مسیرهای صعود  نقاط جی پی اس جبهه های مختلف نیز در این صفحه در اختیار کوهنوردان قرار داده شده است.

دانلود مسیر از پنجره های سبز رنگ پایین